Preporučeno, 2024

Izbor Urednika

Napravite kestene losove

  • 2 kestena
  • 1 šipak za glavu
  • 4 okrugla mini šipka
  • 6 utakmica
  • 2 igle s crnim glavama
  • razgranate grančice
  • Osušeni kopar za rep
  • možda čavao
  • kliješta

prvo

možda Izbušite rupe u oba kestena čavlom.

2. Približno. 2 cm od šibice. Oba kestena stave se malo pomalo.

3. Izbušite četiri rupe u donjem kestenu za noge i umetnite cijele šibice.

4. Četiri okrugla mini ruža u šibicama stavljaju kopita.

5. Za glavu kombinirajte kesten i šipak s šibicom od 2 cm.

6. Za rep se koristi sušeni kopar. Izbušite malu rupu s iglom i umetnite kopar u nju.

7. Dvije crne igle čine oči. Skraćite iglice kliještima i stavite ih u šipku.

8. Razgranate grančice smještene u gornjem dijelu šipka daju rogove.

Popularne Kategorije

Top